02 Tháng mười

Bảng Giá Bảo Trì Máy In

STT

Model máy

SL

Đơn giá ( Vat)

Tháng

Thành tiền

1.

Máy In các loại

01

55,000 đồng

1

55,000 đồng

Ghi chú : Báo giá trên có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng máy bảo trì và thời hạn ký hợp đồng.


 


 

Bình luận