27 Tháng chín

Bảng Giá Cho Thuê Máy Photo Trắng Đen

THIẾT BỊ

CHỨC NĂNG

GIÁ DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

THANH TOÁN HÀNG THÁNG

RICOH
MP4001
40 trang/phút
Copy 2 mặt
In mặt 2 mặt, In mạng
Scan màu
Giá 1 bản chụp: 150 vnđ
Giá tối thiểu hàng tháng: 800.000 vnđ/tháng
Định mức bản chụp: 4.000 trang/tháng
Số bản chụp hàng tháng được tính như sau:
Số bản chụp = ( chỉ số Counter tháng hiện tại - chỉ số Counter tháng trước)
Nếu bản chụp ≤ 4.000 bản, thanh toán: 800.000 vnđ
Nếu bản chụp > 4.000 bản, thanh toán:
 800.000 + (Tổng số bản chụp – 4.000)  x  150
Giá trên chưa bao gồm VAT(10%)
RICOH
MP5001
50 trang/phút
Copy 2 mặt
In mặt 2 mặt
In mạng
Scan màu
Giá 1 bản chụp: 150 vnđ
Giá tối thiểu hàng tháng: 1.100.000 vnđ/tháng
Định mức bản chụp: 6.000 trang/tháng
Số bản chụp hàng tháng được tính như sau:
Số bản chụp = ( chỉ số Counter tháng hiện tại - chỉ số Counter tháng trước)
Nếu bản chụp ≤ 6.000 bản, thanh toán: 1.100.000 vnđ
Nếu bản chụp > 6.000 bản, thanh toán:
 1.100.000 + (Tổng số bản chụp – 6.000)  x  150
Giá trên chưa bao gồm VAT(10%)
RICOH
MP7500
MP8000
MP8001
75/80 trang/phút
Copy 2 mặt
In mặt 2 mặt,
in mạng
Scan trắng đen
Giá 1 bản chụp: 140 vnđ
Giá tối thiểu hàng tháng: 1.400.000 vnđ/tháng
Định mức bản chụp: 8.000 trang/tháng
Số bản chụp hàng tháng được tính như sau:
Số bản chụp = ( chỉ số Counter tháng hiện tại - chỉ số Counter tháng trước)
Nếu bản chụp ≤ 8.000 bản, thanh toán: 1.400.000 vnđ
Nếu bản chụp > 8.000 bản, thanh toán:
 1.400.000 + (Tổng số bản chụp – 8.000)  x  140
Giá trên chưa bao gồm VAT(10%)
TOSHIBA
E655
E755
E855
65-85trang/phút
Copy 2 mặt
In mặt 2 mặt
in mạng
Scan trắng đen
Giá 1 bản chụp: 140 vnđ
Giá tối thiểu hàng tháng: 1.300.000 vnđ/tháng
Định mức bản chụp: 7.000 trang/tháng
Số bản chụp hàng tháng được tính như sau:
Số bản chụp = ( chỉ số Counter tháng hiện tại - chỉ số Counter tháng trước)
Nếu bản chụp ≤ 7.000 bản, thanh toán: 1.300.000 vnđ
Nếu bản chụp > 7.000 bản, thanh toán:
1.300.000 + (Tổng số bản chụp – 7.000)  x  140
Giá trên chưa bao gồm VAT(10%)

Bình luận